Obsah

Historie obce
 

Vavřinec

kostel sv. VavřinceOsada byla založena současně se zdejším kostelem sázavskými mnichy z Konventu sv. Prokopa ve 14. století, v té době tu stávala tvrz s poplužním dvorem, na nynějším čp. 1. Osada byla pojmenovány podle patrona původního románského kostela sv. Vavřince. Tento kostel byl v roce 1420 přestavěn na gotický zděný kostel a ten později  v letech 1876 – 1877 nahrazen novým pseudogotickým kostelem podle projektu Františka Schmorance z Chrudimy.

Kdy byla založena a postavena fara není známo. Víme, že již r. 1359 zde byla první farní osada, která patřila Sázavskému klášteru. Nynější fara stojící proti kostelu pochází z josefínské doby.  

Podle pramenů lze zjistit, že ve vesnici ve 14. a 15. století sídlili Plebáni. Pak nastala doba podobojí a fara byla spravována utrakvistickými a později bratrskými faráři. 

V 18. století zde byla postavena škola s jednou třídou, koncem devatenáctého století pak byla postavena škola nová se třemi třídami.

 

Chmeliště

kaplička ve ChmelištiKdy a kým bylo Chmeliště založeno se nedá jistotou určit. Osada byla sídlem vladyků ze Žíšova, kteří byly zváni také podle vesnice „z Chmeliště“. Stávala zde tvrz, která se nezachovala.
První písemná zpráva o Chmelišti pochází ze 14. století, kdy zde sídlil Protiva či Protivoj ze Žíšova nebo z Chmeliště.  Na přelomu patnáctého a šestnáctého století zde sídlili vladykové ze Žíšova, psáni z Údimi. Od 16.století Chmeliště patřilo k Ratajskému pantsví.
V 17. století bylo prodáno nejvyššímu komorníku království Českého a ke konci 18. století rozprodáno rodinám.
 

 

Žíšov

Z písemných zpráv se dovídáme, že i počátky této vesnice se datují do 14. století. První písemnosti pochází z roku 1318, kdy zde stejně jako ve Chmelišti sídlil Protiva či Protivoj ze Žíšova.
Do šestnáctého století zde sídlili vladykové ze Žíšova, později z Údimy. V 17.století patřila
osada hejtmanovi kouřimského kraje, který ji r.1628 věnoval jezuitské koleji. Ta Žíšov připojila ke Křesetickému panství a postavila si zde rezidenci na místě staré tvrze. Po zrušení jezuitského řádu r. 1773 zůstal Žíšov v Křesetickoúmonínském panství. Z jezuitských staveb se zde zachoval původní špýchar. 
Barokní kostel sv.Mikuláše pochází z poloviny 18. století.
 
kostel v obci Žíšov